Stichting Kunst en Cultuur Meerssen

ALGEMENE GEGEVENS

Naam: Stichting Kunst en Cultuur Meerssen
Adres: Beekstraat 63
6231 LE  Meerssen
Email: info@kunstencultuurmeerssen.nl
Telefoon: 06 29 93 31 02
Website: www.kunstencultuurmeerssen.nl
KvK-nummer: 78427983
RSIN: 861390751
IBAN: NL71 RABO 0358 6756 77

BESTUUR

Voorzitter: W.H.J.G. Vossen
Secretaris: E.J.M.C. van de Ven
Penningmeester: P.G.E.M. van der Heijde
Lid: G.P.L.M. Petit
Lid: M.A.G. Vossen-Heunders

Bevoegdheid 
Gezamenlijk (2 bestuursleden)

Bezoldiging 
Geen

BELEIDSPLAN EN BEGROTING

Hieronder kunt u ons beleidsplan en onze begroting voor 2021 bekijken.

Beleidsplan en begroting Stichting Kunst en Cultuur Meerssen

BELONINGSBELEID

De stichting kent geen beloningsbeleid.

UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN (PER JAAR)

2021
Nog niet van toepassing

FINANCIËLE VERANTWOORDING (PER JAAR)

2021
Nog niet van toepassing

Back to top